Thay Thế Linh Kiện iPad -iPod

iPad Air

iPad Air – Thay Vỏ sau có 3G 1.250.000
iPad Air – Thay Vỏ sau Wifi 1.200.000
iPad Air – Thay Camera sau 400.000
iPad Air – Thay Camera trước 350.000
iPad Air – Thay Pin (bảo hành 3 tháng) 550.000
iPad Air – Thay Đuôi sạc 350.000
iPad Air – Thay Dây nguồn nút nguồn 350.000
iPad Air – Thay Loa ngoài, chuông 350.000
iPad Air – Thay Nút home 300.000
iPad Air – Thay Dây tai nghe 400.000
iPad Air – Mất sóng 1.200.000
iPad Air – Mất âm thanh 1.200.000
iPad Air – Mất nguồn ( IC nguồn ) 1.500.000
iPad Air – Mất đèn màn hình 1.000.000
iPad Air – Mất Wifi 1.200.000
iPad Air – Mất cảm ứng 1.200.000
iPad Air – Mất sạc 900.000
iPad Air – Không hiển thị màn hình 900.000
iPad Air – Không nhận sim 700.000

iPad Mini 2, mini 3

iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay Vỏ sau 3G 1.000.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay Vỏ sau Wifi 1.000.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay Camera sau 400.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay Camera trước 350.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay Pin 550.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay đuôi sạc 350.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay Dây nguồn nút nguồn 350.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay Loa ngoài, Chuông 350.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay dây nguồn Nút home 300.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Thay Dây tai nghe 350.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Mất sóng 800.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Mất âm thanh 1.200.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Mất Wifi 1.000.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Mất nguồn ( Ic nguồn ) 1.500.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Mất đèn màn hình 700.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Mất Cảm ứng 900.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Mất sạc 600.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Không hiển thị màn hình 700.000
iPad Mini 2 / Mini 3 – Không nhận sim 700.000

iPad 4

iPad 4 – Thay vỏ 1.000.000
iPad 4 – Thay Camera trước 350.000
iPad 4 – Thay Camera sau 350.000
iPad 4 – Thay Dây nguồn đuôi sạc 350.000
iPad 4 – Thay Mic 350.000
iPad 4 – Thay Pin (bảo hành 3 tháng) 500.000
ipad 4 – Thay anten sóng 3g 300.000
ipad 4 – Thay anten wifi 300.000
iPad 4 – Thay Nút home ( bấm không ăn ) 300.000
iPad 4 – Thay Ron màn hình 100.000
iPad 4 – Mất sóng 700.000
iPad 4 – Mất âm thanh 1.000.000
iPad 4 – Mất nguồn ( IC Nguồn ) 1.200.000
iPad 4 – Mất đèn màn hình 800.000
iPad 4 – Mất Wifi 900.000
iPad 4 – Mất Cảm ứng 1.200.000
iPad 4 – Mất Sạc 600.000
iPad 4 – Không hiển thị màn hình 600.000
iPad 4 – Không nhận sim 500.000

iPad Mini

iPad Mini – Thay Vỏ loại Wifi, màu đen, màu trắng 1.000.000
iPad Mini – Thay Chuông 300.000
iPad Mini – Thay camera trước 350.000
iPad Mini – Thay nút home ( bấm không ăn ) 300.000
iPad Mini – Thay Vỏ loại 3G, màu đen, màu trắng 1.300.000
iPad Mini – Thay Đuôi sạc 350.000
iPad Mini – Thay Camera sau 350.000
iPad Mini – Thay Dây nguồn nút nguồn, volume, gạt rung 400.000
iPad Mini – Thay Mic 350.000
iPad Mini – Thay Dây nguồn tai nghe 350.000
iPad Mini – Mất sóng 600.000
iPad Mini – Mất âm thanh 700.000
iPad Mini – Mất nguồn ( IC Nguồn ) 800.000
iPad mini – Mất đèn màn hình 500.000
iPad Mini – Mất Wifi 700.000
iPad Mini – Mất Cảm ứng 800.000
iPad mini – Mất Sạc 500.000
iPad Mini – Không hiển thị màn hình 500.000
iPad Mini – Không nhận sim 400.000

iPad 2

iPad 2 – Thay Dây sạc, đuôi sạc 300.000
iPad 2 – Thay dây nút nguồn, volume, gạt rung 350.000
iPad 2 – Máy cấm cáp lên táo rồi tắt 500.000
iPad 2 – Mất sóng 800.000
iPad 2 – No imei, No wifi, No bluetooth (chỉ xài wifi) 400.000
iPad 2 – Mất âm thanh 800.000
iPad 2 – Mất nguồn ( IC nguồn ) 800.000
iPad 2 – Mất đèn 500.000
iPad 2 – Mất Wifi 700.000
iPad 2 – Wifi yếu hoặc connect được nhưng không hiện ra IP 600.000
iPad 2 – Mất cảm ứng 1.000.000
iPad 2 – Thay vỏ 1.250.000
iPad 2 – Thay camera trước 300.000
iPad 2 – Thay camera sau 300.000
iPad 2 – Thay Chuông 400.000
iPad 2 – Thay nút home ( bấm không ăn ) 300.000
iPad 2 – Thay ron màn hình, màu đen, màu trắng 100.000
iPad 2 – Mất cảm biến xoay 500.000
iPad 2 – Không nhận sim 400.000
iPad 2 – Restore báo lỗi 21, 28 2.500.000
ipad 2 – Thay anten wifi 300.000
ipad 2 – Thay anten sóng 3g 300.000

iPad 3

iPad 3 – Máy cấm cáp lên táo rồi tắt 800.000
iPad 3 – Mất sóng 900.000
iPad 3 – No imei, No wifi, No bluetooth 700.000
iPad 3 – Mất âm thanh 1.000.000
iPad 3 – Mất nguồn ( IC nguồn ) 1.200.000
iPad 3 – Mất đèn ( màn hình ok, lỗi main ) 900.000
iPad 3 – Mất Wifi 1.200.000
iPad 3 – Wifi yếu hoặc connect được nhưng không hiện ra IP 900.000
iPad 3 – Mất cảm ứng 1.200.000
iPad 3 – Thay vỏ 900.000
iPad 3 – Thay camera trước 300.000
iPad 3 – Thay camera sau 300.000
iPad 3 – Thay Chuông 400.000
iPad 3 – Thay nút home ( bấm không ăn ) 300.000
iPad 3 – Thay đuôi sạc, dây sạc 350.000
iPad 3 – Thay dây nguồn nút nguồn, volume, gạt rung 350.000
iPad 3 – Thay ron màn hình 100.000
ipad 3 – Thay anten sóng 3g 300.000
ipad 3 – Thay anten wifi 300.000

iPad 6 / iPad Air 2

 

iPad 6 / iPad Air 2 – Thay Dây nguồn nút nguồn, micro 3G 400.000
iPad 6 / iPad Air 2 – Thay Đuôi sạc, màu trắng, màu đen 450.000
iPad 6 / iPad Air 2 – Thay Dây nguồn tai nghe, màu đen, màu trắng 400.000
iPad 6 / iPad Air 2 – Thay Dây nguồn Volume, micro 450.000
iPad 6 / iPad Air 2 – Thay Dây nguồn nút home ( mất chức năng vân tay ) 400.000
iPad 6 / iPad Air 2 – Thay chuông 600.000
iPad 6 / iPad Air 2 – Thay Camera sau 400.000
iPad 6 / iPad Air 2 – Thay Camera trước 400.000
iPad 6 / iPad Air 2 – Thay Pin Zin (bảo hành 3 tháng) 600.000

iPad Pro 9.7 inch

iPad Pro 9.7 inch – Thay dây nguồn đuôi sạc 450.000
iPad Pro 9.7 inch – Thay camera trước 400.000
iPad Pro 9.7 inch – Thay camera sau 450.000
iPad Pro 9.7 inch – Thay dây nguồn nút nguồn , đèn flash , micro video 450.000
iPad Pro 9.7 inch – Thay dây nguồn tai nghe 400.000
iPad Pro 9.7 inch – Thay dây nguồn volume , micro 3g 400.000
iPad Pro 9.7 inch – Thay chuông 400.000
iPad Pro 9.7 inch – Thay pin zin (bảo hành 3 tháng) 600.000

 iPad Pro 10.5 inch

iPad Pro 10.5 inch – Thay dây nguồn nút home ( Mất chức năng vân tay ) 450.000
iPad Pro 10.5 inch – Thay dây nguồn nút nguồn , volume , đèn flash 500.000
iPad Pro 10.5 inch – Thay dây nguồn đuôi sạc 600.000
iPad Pro 10.5 inch – Thay pin zin new 850.000

iPad Pro 12.9 inch

 

iPad Pro 12.9 inch – Thay dây nguồn đuôi sạc 550.000
iPad Pro 12.9 inch – Thay camera trước 600.000
iPad Pro 12.9 inch – Thay camera sau 700.000
iPad Pro 12.9 inch – Thay dây nguồn nút nguồn , đèn flash , micro video 600.000
iPad Pro 12.9 inch – Thay dây nguồn tai nghe 600.000
iPad Pro 12.9 inch – Thay pin zin (bảo hành 3 tháng) 850.000

 

iPad Gen 5 2017

 

iPad Gen 5 2017 – Thay dây nguồn nút home ( Mất chức năng vân tay ) 450.000
iPad Gen 5 2017 – Thay dây nguồn đuôi sạc 500.000
iPad Gen 5 2017 – Thay dây nguồn nút nguồn , volume 500.000
iPad Gen 5 2017 – Thay camera trước 500.000
iPad Gen 5 2017 – Thay camera sau 550.000
iPad Gen 5 2017 – Thay pin zin new 600.000

iPad Gen 6 2017

iPad Gen 6 2018 – Thay dây nguồn nút home ( Mất chức năng vân tay ) 450.000
iPad Gen 6 2018 – Thay dây nguồn đuôi sạc 500.000
iPad Gen 6 2018 – Thay dây nguồn nút nguồn , volume 500.000
iPad Gen 6 2018 – Thay camera trước 550.000
iPad Gen 6 2018 – Thay camera sau 550.000
iPad Gen 6 2018 – Thay pin zin new (bảo hành 3 tháng) 800.000

iPad mini 4

iPad mini 4 – Thay dây nguồn nút nguồn , micro 400.000
iPad mini 4 – Thay dây nguồn volume , micro 400.000
iPad mini 4 – Thay dây nguồn nút home ( Mất chức năng vân tay ) 400.000
iPad mini 4 – Thay đuôi sạc 400.000
iPad mini 4 – Thay camera trước 450.000
iPad mini 4 – Thay camera sau 450.000
iPad mini 4 – Thay dây nguồn tai nghe 400.000
iPad mini 4 – Thay chuông trái hoặc phải 350.000
iPad mini 4 – Thay pin zin (bảo hành 3 tháng) 700.000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *